Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Klienti Nové šichty v LIBERTY Ostrava

Klienti Nové šichty v LIBERTY Ostrava 30.9.2021

OSTRAVA – Zdař Bůh, synci ze šachty, pojďte včil robiť ku nám! Pod tímto heslem se ve čtvrtek 15. září konala exkurze bývalých zaměstnanců OKD, registrovaných v Nové šichtě, do společnosti LIBERTY Ostrava a.s. (založeného před sedmdesáti lety jako Nová Huť) v Ostravě-Kunčicích. Oceláři touto cestou cílili na možné budoucí zaměstnance a nechyběla u toho ani Nová šichta.

„Iniciátorem byla sama společnost LIBERTY Ostrava, která pro své provozy hledá zejména valcíře, hutníky, jeřábníky, ale i další profese,“ informovala manažerka náboru a Nové šichty Markéta Klopcová. Tu do huti doprovázela i konzultantka OKD pro lidské zdroje Karolína Bachurska. Na exkurzi se přihlásilo devětadvacet registrovaných klientů Nové šichty.
„Obecně byli ze strany ocelářů chváleni bývalí kolegové z OKD, kteří aktuálně v huti pracují,“ pokračovala Klopcová. LIBERTY také vypravila pro zájemce speciální autobus, který měl odjezd z Karviné v 9 hodin ráno. Odvezeme, ukážeme fabriku a aj guláš bude – těmito slovy avizovaný program zcela dostál svého naplnění, návrat účastníků byl až okolo jedné hodiny po poledni.
„V doprovodu zástupců personálního oddělení pořádající firmy a mistra jsme si prohlédli provoz středojemné válcovny. K tomuto účelu zde mají zhotovenou speciální, takzvanou exkurzní lávku. Odtud nám provázející mistr představil pracovní operace na jednotlivých úsecích válcovací tratě,“ popisovala Klopcová. Po prohlídce provozu došlo i na slibovaný guláš. V poslední části exkurze pak personalisté sdělovali další detaily k poptávaným pracovním pozicím a ochotně zodpovídali na všechny kladené dotazy.
„Zájemci dostali k vyplnění kontaktní formuláře a společně s nimi odevzdávali i své předem připravené životopisy,“ uvedla Klopcová. Již na místě projevilo patnáct lidí zájem najít v huti, po odchodu ze šachty, další profesní uplatnění. Nyní je personalisté ocelářů průběžně kontaktují, aby zjistili jejich konkrétní zájmy a nabídli jim adekvátní pracovní pozice. Většina zájemců tak má do konce září naplánovanou další návštěvu, a to již konkrétního pracoviště společnosti LIBERTY Ostrava.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.