Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Metan nahradila pestrá škála technických plynů

Metan nahradila pestrá škála technických plynů 22.7.2015

Z chemických látek a sloučenin provázely Jiřího Ovesného v průběhu jeho dvacetileté hornické kariéry maximálně metan a merkaptan. Když ji po dosažení expozičky končil, přesídlil do oblasti technických plynů. CH4 tedy vystřídaly značky C2H2 a posléze Ar, N, O.
„A to mám výuční list v oboru Důlní elektrikář, kterého jsem ovšem nikdy nedělal,“ upozornil Ovesný, jenž po „horničáku“ nastoupil do tehdejšího Dolu Staříč do provozu příprav. Jak říká: od pikolíka se vypracoval až na hlavního předáka čelbového kolektivu. V prvních deseti letech se setkával se škrabáky, než dostali známou kombinaci vrtačky VVH 1-R a nakladače Hausherr.

Kolektiv po Ovesném přebral na kratší čas Petr Vala, načež mu začal předákovat Pavel Jozek . „Jsem odrodilec čelbových kapacit Beleša, Kyselého či Jandy – po tom měl špičkovou partu Obruča a nyní ji vede Plaček. Lojza Pavelek mi dřív dělal štajgra, Rosťa Gajdzica vedoucího. S kluky z Paskova se mimochodem stále setkávám, takže jsem v obraze,“ prohlásil.

Po odchodu z OKD našel uplatnění v plnírně acetylenových tlakových lahví. „Žena vždy tvrdila, že mám v životě na prvním místě šachtu, na druhém šachtu, a pak až to ostatní. Hodně mě to tehdy vzalo. Člověk ale musí chtít a umět to překousnout. Když acetylénku uzavírali, opouštěl jsem ji jako mistr,“ poznamenal Ovesný.

U technických plynů už zůstal. Momentálně se ve čtyřčlenné partě stará o asi padesát kilometrů potrubí rozvádějícího acetylen, argon, dusík a kyslík pro potřeby celého vítkovického provozu. Nezbytnou helmu nosívá na hlavě stejně jako v havírně a do terénu se nikdy nevydává bez žebříku. Ten je vzhledem k umístění rozvodů nad zemí pracovní nutností.
„Riziko mě neopustilo. I když si už na živobytí nevydělávám pod zemí, nýbrž mnohdy nad ní. Na bezpečnost musím neustále myslet podobně jako na šachtě, s plynem může být taky pěkný průser,“ nechal se slyšet zaměstnanec Vítkovice Reality Developments (VRD), která zajišťuje služby nevýrobního charakteru hlavně pro strojírenskou skupinu Vítkovice Machinery Group.


Nová šichta a Vítkovice
Jiří Ovesný si našel místo dávno před spuštěním projektu pomáhajícího lidem odcházejícím z OKD se sháněním dalšího pracovního uplatnění. Nová šichta nicméně s koncernem Vítkovice spolupracuje! „Jsme v kontaktu od loňského podzimu. Poptávají hlavně dělnické profese, ale umístili jsme tam i technika pro nákup. Vítkovice bereme jako významného partnera,“ sdělila projektová manažerka programu Michaela Kühtreiberová.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.