Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

NOVÁ ŠICHTA POMÁHÁ A BUDE POMÁHAT DÁLE…

25.3.2021

STONAVA – „Nyní máme za sebou propouštěcí pohovory se zaměstnanci, kteří odejdou k 31. 3. 2021 v rámci 2. milníku. Tyto pohovory proběhly v 1. dekádě března pod hlavičkou státního podniku DIAMO za spolupráce s personalisty OKD. Projekt Nová šichta pomáhající všem zaměstnancům, kteří ztratili práci, však funguje dál a bude pomáhat i do budoucna,“ uvedla Radka Naňáková, personální ředitelka.
V současné době s Novou šichtou spolupracuje přes více jak stovku společností. A každý týden se ozývají další firmy z regionu, které mají zájem o spolupráci a nabízejí pracovní uplatnění našim bývalým zaměstnancům. Nabídky společností jsou dostupné registrovaným klientům na webových stránkách Nové šichty v aplikaci Burza práce a současně je vyvěšujeme na nástěnkách.
Zároveň kolegyně z Nové šichty kontaktují všechny zaměstnance, kteří projevili zájem o pomoc Nové šichty. Nyní je již v kontaktu s Novou šichtou téměř 700 zaměstnanců a věříme, že přibydou další. Všechny nabídky pracovních pozic jednotlivých společností rozesíláme ke zvážení a je na každém člověku, jak se rozhodne.
S ohledem na organizační stěhování personalistů z lokalit, které nyní patří již pod státní podnik DIAMO, na ČSM, došlo ke změnám v kancelářích, ve kterých tým Nové šichty působil. Snažili jsme se najít takové řešení, abychom zajistili co nejjednodušší dostupnost lidem, kteří již nemají aktivní ASEP kartu. Kolegyně z Nové šichty nyní najdete v přízemí Centrálního vzdělávacího střediska na Darkově, v přízemí bývalého zdravotního střediska na lokalitě ČSM-Sever a v Poradenském centru v Karviné. Zatím ještě dočasně najdete Markétu Klopcovou do 31. 3.2021 ve 2. patře hlavní budovy ČSA a Karolínu Bachurskou v prvním patře hlavní budovy na Darkově. Obě kanceláře však budou také přestěhovány na přelomu března a dubna do přízemí Centrálního vzdělávacího střediska na Darkově. Aktuální kontakty a změny naleznete v sekci PRÁCE NA DOSAH/KONTAKTY.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.