Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Program Nová šichta přechází pod OKD

2.10.2015

Program Nová šichta přechází pod OKD
30.9.2015 Karviná (29. září 2015) - Společný program OKD a Nadace OKD (NOKD) „Nová šichta“ (NŠ), který rozvíjí osobní potenciál a uvolněným zaměstnancům nabízí pomoc s hledáním nové práce nebo začátkem vlastního podnikání, přechází od 1. října plně pod správu vedení OKD.

 

V rámci společného jednání o dalším vývoji a budoucím směřování projektu se na tom v polovině září dohodli vrcholoví zástupci obou subjektů.

 

„Nová šichta by nadále neměla být vnímána jako čistě charitativní činnost, ale jako součást systematického a racionálního řešení situace v OKD, související s postupným útlumem těžby“, uvedl Dale R. Ekmark, výkonný ředitel OKD.

 

Dalším důvodem, proč se černouhelná společnost rozhodla převzít veškeré aktivity, byl požadavek na jednotné centrální řízení programu a v neposlední řadě i na optimalizaci finančních nákladů.

 

„ Projekt Nová šichta vznikl na podzim loňského roku jako reakce na klesající profil těžby v OKD, kterému musíme přizpůsobit i počet zaměstnanců. Chceme se k odcházejícím zaměstnancům chovat zodpovědně a prostřednictvím tohoto projektu jim nabízíme pomocnou ruku ke startu do jejich nové kariéry,“ připomněla manažerka centra personálních služeb Radka Naňáková, pod kterou Nová šichta od 1. 10. 2015 organizačně přechází.

 

 

Nová šichta bude mít dva základní pilíře – program „PRÁCE NA DOSAH“ (pomoc s novým pracovním uplatněním) a „PODPORA PODNIKÁNÍ“.

 

Hlavním záměrem prvního pilíře je nabídnout odcházejícím lidem pomoc při hledání nového zaměstnání. Skrze sérii školení, sepsání životopisu, přípravné pracovní pohovory, rekvalifikační kurzy a sociálně-psychologické poradenství budou profesionálové z OKD pomáhat zaměstnancům nalézt na trhu práce nové příležitosti a ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a ostatními firmami v regionu.

 

Naproti tomu druhý pilíř se zaměří na podporu živnostníků a malého a středního podnikání. Chce pomoci odcházejícím zaměstnancům realizovat jejich nápady a úspěšně založit živnost či začít podnikat. Prostřednictvím vybraných odborníků jim zároveň poradí jak překonat právní, finanční a administrativní zátěž, která může méně zkušené od podnikání odradit.

 Poradenství bude konkrétně poskytováno v těchto důležitých oblastech pro podnikání:

strategie – vytvoření obchodního plánu, identifikace klientů a možnosti jejich oslovení,
finanční plánování – získaní potřebných zdrojů a vytvoření finančního plánu (příjmy vs. výdaje),
právo – právní forma vhodná pro podnikání, licence, živnosti, smlouvy, právní minimum,
daně a účetnictví – fakturace a vedení účetních knih.


Od 1. 6. 2015 je v provozu rovněž první kontaktní poradenské centrum Nové šichty, a to v Karviné na třídě Osvobození 1721.

 

 

Ivo Čelechovský,

mluvčí OKD, a.s.


 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.