Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Rok 2021 v Nové šichtě

27.1.2022

Nová šichta je nástrojem outplacementu, který podává pomocnou ruku stávajícím i odcházejícím zaměstnancům společnosti OKD
Cílem je vždy s důrazem na individuální přístup rozvinout schopnosti a dovednosti klientů pro dosažení nového pracovního uplatnění.
Klientem Nové šichty se můžete stát kdokoliv, kdo je odcházejícím zaměstnancem, pro kterého již není v OKD další možnost profesního uplatnění. Dále to může být stávající zaměstnanec, který projeví o služby Nové šichty zájem, nebo bývalý zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil zejména ze zdravotních, nebo organizačních důvodů a do Nové šichty se přihlásil nejpozději do 6 měsíců od skončení pracovního poměru v OKD.


V loňském roce z důvodu organizačních změn souvisejících s plánovaným útlumem těžby, byl v rámci informačních pohovorů se zaměstnanci zjišťován zájem o služby NŠ, a to v listopadu 2020 a v lednu 2021. V případě potvrzení zájmu byl zaměstnanec kontaktován konzultantem NŠ a následně pozván na osobní schůzku, kde proběhla jeho registrace (lokalita Darkov, ČSM, ČSA a Poradenské centrum OKD, a.s. v Karviné). K 31. 12. 2021 bylo zaregistrováno 66 klientů z celkového původního počtu potenciálních zájemců vzešlých z informačních pohovorů. Nejvíce registrací klientů proběhlo v měsících únoru a březnu loňského roku. Řada zaměstnanců však využila možnost registrace ještě před konáním informačních pohovorů.
V rámci prvotní schůzky zpracoval konzultant NŠ s každým klientem životopis, který byl průběžně dle potřeby aktualizován. Seznámil jej s možnostmi hledání práce (představení serverů s nabídkami pracovních pozic, vyhledávání konkrétní pracovní pozice v nich a odesílání životopisů jejich prostřednictvím) a přípravou na pracovní pohovor. Klient také získal informace vztahující se k aktivitám poskytovaných Úřadem práce ČR (podmínky registrace, rekvalifikační kurzy, projekt Outplacement ÚP). V případě projevení zájmu mohl klient využít možnost psychologické pomoci, poskytovanou externím specialistou.
Součástí vstupní konzultace byla i registrace do speciálně vyvinuté webové aplikace Burza práce, která je hlavním komunikačním nástrojem se zaměstnavateli. Jedná se o elektronický katalog nabídek volných pracovních míst zasmluvněných zaměstnavatelů na straně jedné a databázi klientů NŠ na straně druhé. Na jednom místě tak jsou klientům představeny veškeré platné nabídky práce spolupracujících zaměstnavatelů. Zároveň zaměstnavatelé mají možnost nahlížet do databáze klientů NŠ a na základě definovaných kritérií vyhledat a prostřednictvím BP i oslovit vhodného kandidáta. Klienti na základě vygenerovaného přístupového hesla mohou sledovat aktuální nabídky pracovních míst. Na tyto pak mohou sami v aplikaci BP reagovat a jejím prostřednictvím požádat konzultanta o součinnost, tj. o odeslání životopisu danému zaměstnavateli.
Spolupráce se zaměstnavateli probíhá na základě uzavření smlouvy o spolupráci, v současnosti je uzavřeno na 120 smluv. Největší skupinu tvoří firmy z regionu, výjimkou však nejsou ani firmy z celostátní působností, a to jak z oblasti těžkého i lehkého průmyslu: strojírenství, hutnictví, stavebnictví, kovovýroba, automotiv, elektro, potravinářství aj.
Registrovaní klienti měli možnost se v září loňského roku zúčastnit exkurze do středojemné válcovny Liberty Ostrava a.s. Řada klientů NŠ našla nové pracovní uplatnění právě v rámci celé této společnosti, a to na různých pracovních pozicích.
Z celkového počtu registrovaných našlo do konce roku 2021 s podporou NŠ nové pracovní uplatnění přes 50 klientů. Aktuálně zbývá najít pracovní uplatnění pro        30 klientů. Zbývající procento tvoří klienti, kteří ukončili registraci v NŠ z jiných důvodů (zejména pro odchod do důchodu, z osobních důvodů, ale také pro nesoučinnost s NŠ).

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.