Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Rozhovor: Program Nová šichta přešla pod OKD

9.10.2015

KARVINÁ – Společný program OKD a Nadace OKD (NOKD) „Nová šichta“ (NŠ), který rozvíjí osobní potenciál a uvolněným zaměstnancům nabízí pomoc s hledáním nové práce nebo začátkem vlastního podnikání, přešla od 1. října plně pod správu vedení OKD. V rámci společného jednání o dalším vývoji a budoucím směřování projektu se na tom v polovině září dohodli vrcholoví zástupci obou subjektů. O podrobnostech jsme hovořili s manažerkou centra personálních služeb OKD Radkou Naňákovou, pod kterou Nová šichta od 1. října organizačně přešla.

 

Proč dochází k této změně?

Nová šichta by nadále neměla být vnímána jako čistě charitativní činnost, ale jako součást systematického a racionálního řešení situace v OKD, související s postupným útlumem těžby. Dalším důvodem, proč se černouhelná společnost rozhodla převzít veškeré aktivity, byl požadavek na jednotné centrální řízení programu a v neposlední řadě i na optimalizaci finančních nákladů.

Jaké je hlavní poslání programu Nová šichta?

Projekt Nová šichta vznikl na podzim loňského roku jako reakce na klesající profil těžby v OKD, kterému je třeba přizpůsobit i počet zaměstnanců. Chceme se k odcházejícím zaměstnancům chovat zodpovědně a prostřednictvím tohoto projektu jim nabízíme pomocnou ruku ke startu do jejich nové kariéry.

 

Zůstává náplň programu beze změn?

Prakticky ano. Nová šichta bude mít dva základní pilíře – program „Práce na dosah“ a „Podpora podnikání“. Hlavním záměrem prvního pilíře je nabídnout odcházejícím lidem pomoc při hledání nového zaměstnání. Skrze sérii školení, sepsání životopisu, přípravné pracovní pohovory, rekvalifikační kurzy a sociálně-psychologické poradenství budou profesionálové z OKD pomáhat zaměstnancům nalézt na trhu práce nové příležitosti. Budou při tom spolupracovat s Úřadem práce ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a ostatními firmami v regionu.

Naproti tomu druhý pilíř se zaměří na podporu živnostníků a malého a středního podnikání. Chce pomoci odcházejícím zaměstnancům realizovat jejich nápady a úspěšně založit živnost či začít podnikat. Prostřednictvím vybraných odborníků jim zároveň poradí, jak překonat právní, finanční a administrativní zátěž, která může méně zkušené od podnikání odradit.

 

Co konkrétního mohou lidé od poradenství očekávat?

Tak například poradenství pro podnikání bude pomáhat při tvorbě strategie, s finančním plánováním, v právních otázkách či otázkách daní a účetnictví. Poradci pomohou při vytváření obchodního plánu, identifikaci klientů a případně upozorní na možnosti jejich oslovení. Poradí, jak získat potřebné zdroje, popřípadě se zapojí do vytváření finančního plánu. Také mohou doporučit právní formu vhodnou pro příslušné podnikání, pomohou s potřebnými smlouvami, je možno s nimi probrat právní záležitosti. Objasní také otázky fakturace a vedení účetních knih. Poradci pomohou i při sepisování životopisu, vyřizování živnostenského listu či hledání nového zaměstnání.

 

Kde lze získat podrobnější informace?

Od 1. června je v provozu první kontaktní poradenské centrum Nové šichty. To se nachází v Karviné na třídě Osvobození 1721. Provozní doba je v pondělí a úterý od 8 do 14 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin. Zájemce si také může případně domluvit schůzku mimo tyto úřední hodiny s Michaelou Kühtreiberovou v její kanceláři č. 121 v lokalitě Darkov.V případě zájmu kohokoliv z Důlního závodu 3 může osobní schůzka proběhnout tamtéž, po předchozí domluvě.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.