Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Rozhovor s Michaelou Kühtreiberovou, manažerkou projektu S Nadací za prací

Rozhovor s Michaelou Kühtreiberovou, manažerkou projektu S Nadací za prací 7.11.2014

Nadace OKD prošla za uplynulý rok a půl výraznými změnami. Krize černouhelného průmyslu měla logicky dopad i na fungování nadace, jejímž zřizovatelem je OKD. Ta tak rozděluje menší objem prostředků než v předchozím období a zaměřuje, se čistě na pomoc v regionu, kde přichází s novými programy reagujícími na současnou situaci. Jedním z nich je program S nadací za prací, jehož cílem je pomoci zaměstnancům opouštějícím OKD najít nové pracovní uplatnění. Program je jedním z dvou hlavních pilířů Nové šichty, o jejímž zřízení společnost OKD informovala v uplynulých týdnech.
Za programem S nadací za prací stojí od samotného počátku projektová manažerka Michaela Kühtreiberová. Rozhovor s ní se tak věnuje především tomu, jakým způsobem je Nadace OKD připravena lidem opouštějících OKD pomoci.

Kdy byl program spuštěn? Už pomáháte zaměstnancům, kteří OKD opustí ke konci roku?
Ano, program je již spuštěn a jak tým věnující se v OKD pomoci lidem, kteří by chtěli zahájit vlastní podnikání, tak já za program S nadací za prací jsme zájemcům k dispozici. Veškeré informace jsou také přístupné na našem projektovém webu www.novasichta.cz.

V čem konkrétně mohou zájemci očekávat vaši pomoc?
Zjednodušeně řečeno zájemcům zvýšíme šance na nalezení nové práce. Poskytneme jim školení v dovednostech potřebných pro získání nové práce, jako je například vytvoření životopisu nebo osobnostně-pracovního profilu, který definuje, jaká práce by pro uchazeče byla nejvhodnější. Spolupracujeme s úřadem práce, abychom naše aktivity propojili s nabídkou odpovídajících rekvalifikačních kurzů. A v průběhu celého programu nabízíme i sociálně-psychologické poradenství,

Myslíte, že zaměstnavatelé v regionu budou mít o lidi z OKD zájem? Jak zatím spolupráce funguje?
Na celém projektu spolupracujeme jak s krajskou pobočkou úřadu práce, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, agenturou CzechInvest, krajským zastoupením Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR nebo Sdružením pro rozvoj MSK. Klíčovou roli ale pochopitelně hrají zaměstnavatelé. V současnosti s námi spolupracuje více než 80 firem v kraji, ale i mimo něj. Jedná se jak o velké firmy (ArcelorMittal, Vítkovice Machinery Group nebo AWT), tak střední a menší zaměstnavatele (Tahokov). Optimismem mě naplňuje to, že když naše cíle v jednotlivých firmách prezentujeme, tak se objevují první zájemci o lidi odcházející z OKD. Věřím, že s tím, jak se bude projekt dále rozvíjet a vejde ve větší známost, počet těchto firem poroste.
Ale samozřejmě neskrýváme to, že lidé odcházející z OKD to nemusí mít vzhledem k ekonomické situaci v kraji jednoduché, proto chceme naší pomocí jejich šanci na nalezení nového uplatnění zvýšit. Vytváříme jim podmínky a potřebujeme, aby oni sami projevili zájem a byli aktivní. Pak je šance na úspěch.

Je možné specifikovat, v jakých odvětvích spolupracující zaměstnavatelé fungují?
Jde o firmy napříč jednotlivými branžemi, ale logicky je historie regionu spjata s průmyslem navázaným na těžbu uhlí a výrobu železa, na což jsou napojeny především strojírenské a další technické firmy. V posledních letech také došlo v kraji v souvislosti s příchodem automobilky Hyundai k nárůstu počtu zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu.

Pojďme postupně, zmiňovala jste, že jednou ze základních součástí programu S nadací za prací je poradenství. Jak to bude v praxi vypadat?
Uvědomujeme si, že odchod ze zaměstnání může mít negativní dopad na situaci v rodině, člověk se může cítit frustrovaný, bez energie, bez víry ve vlastní schopnosti, pod stresem v důsledku snížení příjmů domácnosti. Tady bychom chtěli lidem individuálním poradenstvím pomoci a ukázat, jak je možné tyto problémy zvládnout a najít správnou cestu z obtížné situace.

Dále jste hovořila o školeních, které zvýší šanci uchazečů na získání nového uplatnění…
Ano, to jak člověk zapůsobí na pracovním pohovoru je pro získání nového uplatnění zásadní. Chceme proto uchazečům pomoci orientovat se na trhu práce, ukázat, kde je možné vyhledávat volné pracovní pozice a jak vhodně oslovovat možné zaměstnavatele. Zájemci se naučí sepsat správně životopis, připravit se na pracovní pohovor a odpovídajícím způsobem se při něm prezentovat. Účastníkům vypracujeme pracovní profil, který jim napoví, na jakou práci se nejlépe hodí. Školení by mělo trvat pět dnů.

Pak by měl účastník logicky začít hledat nové uplatnění…
Ano, ve spolupráci s dalšími zaměstnavateli v kraji a řadem práce jsme již začali vytvářet interní přehled vhodných pracovních příležitostí. Tato burza práce je dispozici jak účastníkům, tak i neúčastníkům programu, přičemž účastníkům programu bude při obsazování volných pozic dávána přednost.
A pomoci můžete i vy. V případě, že víte, o volném pracovním místě informujte náš tým, my pozici zařadíme do naší databáze a třeba někomu pomůžete s novým pracovním uplatněním.

Jak se můžu do programu přihlásit?
Je to naprosto jednoduché. Vyplníte stručnou přihlášku, která vám bude předána spolu s výstupní brožurou, když budete opouštět OKD, přihláška je k dispozici na zmiňovaném webu www.novasichta.cz a také u členů týmů OKD a Nadace OKD. Přihlášku pak odnesete buď týmu Nadace OKD do našeho sídla na HBZS v Ostravě-Radvanicích, nebo na recepci Závodu Důl Darkov týmu OKD. Také jí můžete vhodit do jakékoli schránky důvěry.
Přihlásit se je nutné do šesti měsíců od ukončení pracovního poměru v OKD.

A jak dlouho program trvá? Je časově náročný?
Předpokládaná délka programu je 2-3 měsíce a po jeho absolvování dostanete osvědčení, které usnadní hledání nové práce. Účast v programu je bezplatná a jeho absolvování není vůbec složité. Navíc je Vám po celou dobu k dispozici tým profesionálů.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.