Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Práce nadosah

22.10.2014

Program Práce nadosah aktivně pomáhá lidem při hledání nového zaměstnání prostřednictvím série školení, přípravných pracovních pohovorů, rekvalifikačních kurzů, sociálně-psychologického poradenství nebo burzy práce.

Ve spolupráci s regionální pobočkou úřadu práce a Svazem průmyslu a dopravy ČR bude navíc projektový tým monitorovat trh práce v regionu a potřeby dalších firem, v nichž by mohli bývalí zaměstnanci OKD najít uplatnění.

Do programu je aktuálně zapojeno několik desítek firem, které by mohly mít v budoucnu zájem o schopné, motivované a proškolené zaměstnance, aktivně se zapojila také agentura CzechInvest nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.