Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Společnosti OKD není lhostejný osud odcházejících zaměstnanců, proto přichází s programem Nová šichta

Společnosti OKD není lhostejný osud odcházejících zaměstnanců, proto přichází s programem Nová šichta 30.10.2014

Černouhelná společnost OKD ve spolupráci s Nadací OKD zahájila program Nová šichta. Jeho cílem je usnadnit odcházejícím zaměstnancům hledání nové práce nebo založení vlastního podnikání. OKD vnímá nelehkou situaci těchto pracovníků a jako odpovědná firma je chce vedle nadstandardního odstupného podpořit i v hledání nového profesního uplatnění.

Program Nová šichta je určen pro odcházející zaměstnance OKD, kteří se aktivně zajímají o svou budoucnost a chtějí i nadále zabezpečit sebe a svou rodinu. „Řada pracovníků, pro které bohužel kvůli padajícím cenám uhlí a očekávanému snížení objemu těžby v dalším období nemáme uplatnění, je velmi šikovných a pracovitých. Chceme jim nyní podat pomocnou ruku a poskytnout informace a zázemí, aby se mohli rozhodnout o své další budoucnosti,“ uvedl výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.

„Společnost OKD se chce nadále chovat jako odpovědná firma a v rámci Nové šichty dokázat, že havíři umí víc než těžit uhlí,“ dodává manažerka programu Lucie Vávrová. Ten podle ní bude stát na dvou základních pilířích – S nadací za prací a Podpora podnikání.

Hlavním záměrem pilíře S Nadací za prací je nabídnout odcházejícím lidem pomoc při hledání nového zaměstnání. Skrze sérii školení, sepsání životopisu, přípravné pracovní pohovory, rekvalifikační kurzy a sociálně-psychologické poradenství budou profesionálové z Nadace OKD pomáhat zaměstnancům nalézt na trhu práce nové příležitosti. „Zároveň budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR nebo Svazem průmyslu a dopravy ČR monitorovat potřeby ostatních firem v regionu a snažit se propojit nabídku s poptávkou,“ říká manažerka programu S nadací za prací Michaela Kühtreiberová. A dodává, že právě navazování kontaktů s ostatními zaměstnavateli v regionu, kteří mají zájem o spolehlivé, schopné a proškolené zaměstnance, věnuje celý tým velkou část svého úsilí.

Druhý pilíř se zaměřuje na podporu živnostníků a malého a středního podnikání. Chce pomoci odcházejícím zaměstnancům realizovat jejich nápady a úspěšně založit živnost či začít podnikat. Začínajícím podnikatelům poradí jak překonat právní, finanční a administrativní zátěž, která může méně zkušené od podnikání odradit.

Řešení situace odcházejících zaměstnanců OKD bude probíhat v úzké spolupráci s odborovými organizacemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Úřadem práce ČR, agenturou CzechInvest a oborovými sdruženími, jako je například Svaz průmyslu a dopravy ČR.
„Úřad práce ČR úzce spolupracuje s OKD prostřednictvím své Krajské pobočky v Ostravě. Předem zjišťujeme strukturu propuštěných zaměstnanců a jsme připraveni nabídnout jim pomoc už během doby, kdy jsou nebo budou ve výpovědní lhůtě. Snažíme se zároveň vytipovat ty nejvhodnější projekty, do kterých bychom mohli propuštěné zaměstnance zařadit a nabídnout jim například individuální poradenství, nejvhodnější rekvalifikaci či případnou podporu při novém zaměstnání těchto pracovníků,“ uzavírá ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.