Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Startuje program Nová šichta

Startuje program Nová šichta 21.10.2014

Firma chce pomoci odcházejícím zaměstnancům s hledáním nového uplatnění.

 

Společnost OKD oznámila, že ji ke konci roku 2014 opustí zhruba 300 lidí. Firma tak reaguje na náročnou situaci na černouhelném trhu, kde ceny zůstávají na velice nízké úrovni, ale také na klesající těžební profil, kdy se objem těžby bude v následujících letech podle všech předpokladů snižovat. Tomu je třeba přizpůsobit také počet zaměstnanců v OKD. Firma se snažila na odchodu domluvit především s lidmi v předdůchodovém věku, v úvahu brala také sociální situaci zaměstnanců a jejich pracovní výsledky.

Pomoc bývalým zaměstnancům
Protože firma vnímá nelehkou situaci odcházejících pracovníků v regionu s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, rozhodla se kromě odstupného nad rámec zákona, jak ho udává kolektivní smlouva, pomoci lidem s hledáním nového profesního uplatnění. Proto v těchto dnech zahájila program Nová šichta s podtitulem Dokážeme víc než těžit uhlí. „Program je určen pro odcházející zaměstnance, kteří se zajímají o svou budoucnost a chtějí i po odchodu z OKD zabezpečit sebe i svou rodinu. Nová šichta stojí na dvou základních pilířích. Ten s názvem S nadací za prací aktivně pomáhá lidem při hledání nového zaměstnání prostřednictví série školení, přípravných pracovních pohovorů, rekvalifikačních kurzů, sociálně-psychologického poradenství nebo burzy práce, kdy budou lidem opouštějícím OKD pomáhat profesionálové z Nadace OKD nalézt nové možnosti uplatnění,“ říká manažerka Nové šichty Lucie Vávrová. Ve spolupráci s regionální pobočkou úřadu práce a Svazem průmyslu a dopravy ČR bude navíc projektový tým monitorovat trh práce v regionu a potřeby dalších firem, v nichž by mohli bývalí zaměstnanci OKD najít uplatnění. Do programu je aktuálně zapojeno několik desítek firem, které by mohly mít v budoucnu zájem o schopné, motivované a proškolené zaměstnance, aktivně se zapojila také agentura CzechInvest nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nebojte se podnikat
Druhý pilíř programu se zaměřuje na podporu bývalých zaměstnanců, kteří se rozhodnou postavit na vlastní nohy a založit živnost, nebo zahájit podnikání. Pilíř Podpora podnikání by měl začínajícím podnikatelům pomoci překonat překážky, ať už administrativního, finančního nebo právního charakteru, které by je mohly od podnikání zbytečně odradit.

Jak to funguje?
Do programu se mohou přihlásit všichni bývalí zaměstnanci OKD do půl roku od ukončení pracovního poměru v OKD. Přihlášky jsou k dispozici u členů projektového týmu, veškeré další potřebné informace zaměstnanci dostanou také při výstupním pohovoru s personalisty OKD.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.