Co je Nová šichta?

Program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku
při hledání nového profesního uplatnění.

Aktuality

Úspěch v soutěži TOP Odpovědná firma

Úspěch v soutěži TOP Odpovědná firma 6.11.2015

Ceny předával ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, náměstci ministerstev, zástupci Evropské komise či Svazu průmyslu a dopravy ČR a řada vysokých představitelů nejvýznamnějších tuzemských podniků

 PRAHA – Komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání se věnuje česká nevládní platforma Byznys pro společnost. Letošní 12. ročník národní soutěže TOP Odpovědná firma, pořádané uvedenou platformou, vyvrcholil 21. října v Praze udělováním cen. Mezi oceněnými nechyběla těžební společnost OKD.

 

OKD má dva certifikáty

Ta získala v kategorii TOP odpovědná velká firma 2015za společensky odpovědný přístup k podnikání bronzový certifikát. Stejně hodnotného uznání, bronzového certifikátu, se OKD dostalo v kategorii Společensky prospěšný projekt 2015 za inovativní projekt zaměřený na řešení aktuálních společenských témat.

Právě systém udělování certifikací – v úrovni bronzová, stříbrná či zlatá – bylo novinkou letošního ročníku TOP Odpovědná firma. Uvedená ocenění obdržely firmy, které úspěšně prošly hodnocením nezávislých porotců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií. Porotci v soutěži letos vybírali ze 119 strategií a projektů.

 

Oceněn byl projekt Nová šichta

Bronzový certifikát v kategorii Společensky prospěšný projekt 2015 převzala společnost OKD za projekt Nová šichta. Jeho cílem je usnadnit odcházejícím zaměstnancům hledání nové práce nebo založení vlastního podnikání. „OKD vnímá nelehkou situaci těchto pracovníků a jako odpovědná firma je vedle nadstandardního odstupného podporuje i v hledání nového profesního uplatnění. Program Nová šichta je určen pro odcházející zaměstnance OKD, kteří se aktivně zajímají o svou budoucnost a chtějí i nadále zabezpečit sebe a svou rodinu,” uvedla hlavní důvody udělení bronzového certifikátu manažerka pro HR projekty Michaela Kühtreiberová z centra personálních služeb OKD.

Josef Lys

 

Záštita: Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství.

***

Hlavní cenu TOP Odpovědná firma převzaly společnosti Plzeňský Prazdroj a Skanska za dlouhodobý přínos k rozvoji společenské odpovědnosti v České republice. 

***

Cíle platformy Byznys pro společnost

·      Nastavovat standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání.

·      Kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v České republice.

·      Motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných institucí.

·      Zapojit stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro společnost

***

Co je CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) – Společenská odpovědnost firem

CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.

Společenská odpovědnost je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholdery.(zainteresovaný subjekt-osoba)

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.