Co je Práce na dosah?

Program OKD, který rozvíjí osobní potenciál
a nabízí pomoc s hledáním nové práce.

O programu

CO JE „PRÁCE NA DOSAH“?

Nová šichta je nástrojem outplacementu, který podává pomocnou ruku stávajícím i odcházejícím zaměstnancům společnosti  OKD, a.s. Nová šichta je stavěna na 2 základních pilířích: Práce na dosah a Podpora podnikání.

Cílem pilíře Práce na dosah je rozvinout schopnosti a dovednosti klientů pro dosažení nového pracovního uplatnění. Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma.

 

KOMU POMÁHÁME?

Klientem Nové šichty se můžete stát, pokud jste:

 • odcházející zaměstnanec, pro kterého již není v OKD další možnost profesního uplatnění,
 • stávající zaměstnanec, který projeví o služby Nové šichty zájem,
 • bývalý zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil ze zdravotních, nebo organizačních důvodů a do Nové šichty se přihlásíte nejpozději do 6 měsíců od skončení pracovního poměru v OKD.

Bližší podmínky účasti jsou obsaženy v dokumentu Pravidla pro účast klienta v Nové šichtě.
 

V ČEM VÁM POMŮŽEME?

Nová šichta nabízí služby v oblastech:

PORADENSTVÍ:             
 • Práce s očekáváními
 
 •  Pracovní poradenství
 
 •  Sociální poradenství
 
 •  Rekvalifikace
   
PŘÍMÁ POMOC
 • Burza práce - Nová šichta OKD, a.s.
S HLEDÁNÍM PRÁCE:

 

OBLAST PORADENSTVÍ

Práce s očekáváními
V rámci práce s očekáváním poskytují konzultanti poradenství klientům v oblasti rozvíjení jejich zájmu o nalézání nové práce. Předmětem práce s očekáváním je vést a provádět klienta situací tak, aby klient byl schopen se připravit na hledání nové práce. Výsledkem práce s očekáváním je získání informace od klienta, jakou práci má zájem hledat, v jakém oboru a s jakými požadavky. Důležitou součástí práce s očekáváním je seznámit klienta s aktuální situací na trhu práce.

Pracovní poradenství
V rámci pracovního poradenství poskytují konzultanti poradenství klientům za účelem získávání schopností a dovedností tak, aby klient věděl, jakým způsobem si hledat novou práci. Výsledkem je připravený klient, který zná principy a postupy hledání nové práce, je seznámen se situací na trhu práce a schopen si hledat práci jak v rámci programu Nové šichty, tak zároveň sám. Konzultanti v rámci něho také klientům nabídnout pomoc při založení a obsluze emailové schránky.

Sociální poradenství
Konzultanti Nové šichty poskytují v rámci sociálního poradenství služby pouze v případě, kdy klient vyžaduje jen částečnou pomoc v této oblasti a nejeví známky nutnosti odborné pomoci. Jedná se o rodinnou a pracovní oblast, které jsou ztrátou zaměstnání negativně dotčeny. Potřebuje-li klient v rámci sociálního poradenství specializovanou odbornou pomoc, získá zde kontakt na externí specializovaný subjekt, který tuto službu provede.

Rekvalifikace
Nová šichta úzce spolupracuje s místními Úřady Práce (ÚP), které tyto rekvalifikace zprostředkují. V případě, že se klient rozhodne pro rekvalifikaci, poskytne mu informace, které mu pomohou učinit rozhodnutí, jaký typ rekvalifikace a jaký obor je pro něho nejlepší. V rámci pomoci při výběru a získání rekvalifikace konzultanti Nové šichty poskytují klientům informace:

 • základní informace o průběhu rekvalifikace,
 • informace o nabízených rekvalifikačních kurzech příslušného ÚP,
 • pomoc při sepsání žádosti o rekvalifikaci,
 • předání kontaktů na zaměstnance příslušného ÚP.
   

OBLAST PŘÍMÉ POMOCI S HLEDÁNÍM PRÁCE

Přímá pomoc při hledání práce představuje služby poskytované konzultanty v rámci vyhledávání vhodných pracovních pozic pro klienty Nové Šichty. Pro účely vhodného vyhledávání pracovních pozic slouží, kromě webových stránek pracovních portálů, ÚP a firem, internetová aplikace Burza práce – Nová šichta OKD, a.s.

Burza práce – Nová šichta OKD, a.s.

Pro burzu práce byla vyvinuta internetová aplikace, která usnadňuje proces hledání práce v rámci aktivně spolupracujících zaměstnavatelů s Novou šichtou. Aplikaci si lze představit jako elektronický katalog nabídek volných pracovních míst a zároveň databázi klientů Nové šichty. Na jednom místě tak jsou klientům představeny veškeré platné nabídky práce spolupracujících zaměstnavatelů. Na druhé straně mají zaměstnavatelé možnost nahlížet do databáze klientů Nové šichty a zjistit tak základní údaje potřebné pro výběr vhodného kandidáta, např. o poslední vykonávané profesi, vzdělání, nebo dosažených kvalifikacích. Veškeré údaje jsou před vložením do aplikace klientem zkontrolovány a případně doplněny o jednu či více pozic, které jsou klientem preferovány. Současně každý registrovaný klient obdrží přístupové heslo do aplikace, pomocí kterého získá online přehled o nabízených volných pracovních nabídkách spolupracujících zaměstnavatelů.  Aplikace je dostupná ze stránek Nové šichty - karta PRO ZAMĚSTNAVATELE/Vstup do aplikace Burza práce.

 

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Klient vstupuje do programu řádným vyplněním a odevzdáním přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na první schůzce je klient seznámen s pravidly účasti v Nové šichtě. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách v sekci „Ke stažení“.

 Kontaktujte nás a sjednejte si schůzku na tel.: +420 725 756 830

Těšíme se na Vás!

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.